Baltazar Fontana, Kościół Św. Anny, Kraków

Bookmark the permalink.

Kościół Św. Anny, Kraków (po konserwacji)