O nas

Wojciech Kwiatek

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki, specjalizacja: konserwacja rzeźby dyplom w r. 1990 w pracowni prof. Ireneusza Płuski.

Doświadczenie zawodowe:

• Kopie i rekonstrukcje dzieł sztuki malarstwa, rzeźby i detalu architektonicznego.

• Pozłotnictwo.

• Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem konserwatorskim oraz w prowadzeniu kompleksowych prac renowacyjnych na elewacjach budynków zabytkowych.

• Praktyczna i teoretyczna znajomość metod konserwacji: rzeźby kamiennej, elementów architektonicznych, wątku ceglanego – elewacje budynków, dekoracji sztukatorskich, rzeźby drewnianej polichromowanej, złoceń, polichromii.

UPRAWNIENIA ZAWODOWE: Zezwolenie na wykonywanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych, wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, na podstawie dyplomu ASP oraz potwierdzonej wieloletniej praktyki zawodowej.

Renata Paszkowska-Kwiatek 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Malarstwa, specjalizacja: tkanina artystyczna dyplom w r. 1989 w pracowni prof. Ryszarda Kwietnia.

Doświadczenie zawodowe:

• Tkanina artystyczna, malarstwo.

• Projektowanie graficzne i skład komputerowy materiałów promocyjnych: logo, koperty i papiery firmowe, foldery, ulotki, bilety wstępu, wejściówki, zaproszenia, plakaty, wydawnictwa, piktogramy, reklamy prasowe, prezentacje.

• Konserwacja zabytków – w zakresie obiektów kamiennych i drewnianych.