Belle Arti

Belle Arti

konserwacja zabytków – pracownia artystyczna – kopie dzieł sztuki

Wojciech Kwiatek

Uprawnienia zawodowe

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki, specjalizacja: konserwacja rzeźby dyplom w r. 1990 w pracowni prof. Ireneusza Płuski.

Zezwolenie na wykonywanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych, wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, na podstawie dyplomu ASP oraz potwierdzonej wieloletniej praktyki zawodowej.

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem konserwatorskim oraz w prowadzeniu kompleksowych prac renowacyjnych na elewacjach budynków zabytkowych. Praktyczna i teoretyczna znajomość metod konserwacji: rzeźby kamiennej, elementów architektonicznych, wątku ceglanego – elewacje budynków, dekoracji sztukatorskich, rzeźby drewnianej polichromowanej, złoceń, polichromii. Kopie i rekonstrukcje dzieł sztuki malarstwa, rzeźby i detalu architektonicznego; pozłotnictwo.

Oferta

Pełny zakres prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych: konserwacja wystroju architektonicznego elewacji, wystrojów sztukatorskich; konserwacja i rekonstrukcja rzeźby kamiennej, drewnianej oraz rzeźb z brązu; kompleksowa konserwacja ołtarzy (rzeźb i detali architektonicznych, obrazów) wraz z pozłotnictwem; dokumentacje konserwatorskie; nadzór konserwatorski.

Realizacje autorskie dla indywidualnych zamówień: malarstwo, rzeźba. Rekonstrukcje i kopie w zakresie malarstwa i rzeźby od antyku po sztukę współczesną.

Ważniejsze realizacje

Muzeum Historyczne, Oslo, Norwegia | 2019

konserwacja kamiennego detalu elewacji rekonstrukcja złoceń na kamiennych figurach elewacji wejściowej

Chicago, Illinois, US | 2015-2016

Frank Lloyd Wright Home and Studio – konserwacja kamiennego detalu architektonicznego i wątku ceglanego University of Chicago – konserwacja kamiennego detalu architektonicznego (wapień) High School …

Katedra Wawelska | 1993-1994, 1999-2000

konserwacja portalu zachodniego (marmur dębnicki) wieża zegarowa: konserwacja rzeźb kamiennych, rekonstrukcja polichromii konserwacja wątku ceglanego i kamieniarki konserwacja portali ołtarza głównego (marmur), konserwacja portalu kaplicy …

Kontakt