Belle Arti
Doświadczenie

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem konserwatorskim oraz w prowadzeniu kompleksowych prac renowacyjnych na elewacjach budynków zabytkowych. Praktyczna i teoretyczna znajomość metod konserwacji: rzeźby kamiennej, elementów architektonicznych, wątku ceglanego – elewacje budynków, dekoracji sztukatorskich, rzeźby drewnianej polichromowanej, złoceń, polichromii. Kopie i rekonstrukcje dzieł sztuki malarstwa, rzeźby i detalu architektonicznego; pozłotnictwo.