Belle Arti
Uprawnienia zawodowe

Uprawnienia zawodowe

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki, specjalizacja: konserwacja rzeźby dyplom w r. 1990 w pracowni prof. Ireneusza Płuski.

Zezwolenie na wykonywanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych, wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, na podstawie dyplomu ASP oraz potwierdzonej wieloletniej praktyki zawodowej.