Polska Akademia Umiejętności, Kraków | 1997-1998
Polska Akademia Umiejętności, Kraków | 1997-1998